Τι είναι το οξειδωτικό stress

 In

Το οξειδωτικό στρες είναι μία κατάσταση διαταραγμένης ισορροπίας μεταξύ των ελεύθερων ριζών και των αντιοξειδωτικών στον οργανισμό. Και οι ελεύθερες ρίζες και τα αντιοξειδωτικά έχουν φυσική παρουσία στον οργανισμό καθώς είναι απαραίτητα για την φυσιολογική πορεία διαφόρων ζωτικών εξεργασιών. Όσο πιο γρήγορα επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ τους, ο οργανισμός λειτουργεί φυσιολογικά. Αλλά, αν οι ελεύθερες ρίζες αυξηθούν η τα αντιοξειδωτικά μειωθούν, τότε δημιουργείται οξειδωτικό στρες. Τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς στο σκύλο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο φως, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των φωτοϋποδοχέων και απώλεια της όρασης.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search